Kataloški broj

Naziv proizvoda

Art 101 betonska belega dimenzije 100x100x500, vibra beton sa krstom na vrhu težine 10kg. Na zalihama fco proizvodjač
Art 102 betonska belega dimenzija 100x100x500, vibra beton sa krstom i bolcnom na vrhu (armaturom Ø10 celom dužinom), težina 10kg. Na zalihama fco proizvodjač
Art 103 betonska belega sa bolcnom na vrhu , dimenzija 120x120x450mm, vibra beton. Težina 15kg fco proizvodjač
Art 104 betonska belega sa pločicom oznake gasovoda ili struje od aluminijuma, dimenzija 120x120x450 od vibra beton. Izrada po porudžbini. Rok isporuke do 15 dana.Težina 15kg fco proizvodjač
Art 105 betonska belega ista kao art 104 samo što je pločica od mesinga. Ostali uslovi  i težina isto.
Art 106 betonska belega sa bolcnom i krstom, armirana, vibra beton. Dimenzija 150x150x600. Na zalihama, težina 30kg fco proizvodjač
Art 107 betonska belega sa reperom od mesinga Ø16mm, dimenzija 150x150x600. Izrada po porudžbini . Rok isporuke do 15 dana. Težina 30kg fco proizvodjač
Art 108

betonska belega sa reperom od mesinga Ø16mm, dimenzija 300x300x500, od vibra betona. Izrada po porudžbini . Rok isporuke do 15 dana. Težina 90kg fco proizvodjač

Art 109

betonska belega sa reperom od mesinga Ø16mm, dimenzija 300x300x800, vibra beton. Izrada po porudžbini . Težina 160kg, rok isporuke do 15 dana fco proizvodjač

Art 110 betonska belega izlivena u plastici Ø250mm sa mesinganim reperom Ø16x150 (za obeležavanje auto puteva). Izrada po porudžbini. Ide u kompletu i podzemni centar 200x200x20. Težina oko 60kg, rok isporuke do 10 dana fco proizvodjač
Art 111

betonska belega izlivena u plastici Ø160x500 sa mesinganim reperom Ø16x150 (za obeležavanje regionalnih puteva), u kompletu i podzemni centar 100x100x20. Na zalihama, težina 35kg, fco proizvodjač

Art 112 betonska belega čaura Ø80 na Ø40x270 izradjena od betona. Na zalihama, težina 1kg, fco proizvodjač
Art 113 plastična čaura Ø50x2x270. Na zalihama, fco proizvodjač
Art 114 betonski podzemni centar 300x300x50 sa bolcnom i krstom. Izrada po porudžbini,  težina 10kg, fco proizvodjač
Art 115 betonski podzemni centar 150x150x100 sa krstom i bolcnom, vibra beton, težina 2kg, fco proizvodjač
Art 116 betonski podzemni centar 150x150x50 sa krstom, vibra beton, težina 1kg, na zalihama, fco proizvodjač
Art 117 betonski podzemni centar 130x130x50 sa krstom, vibra beton, na zalihama, težina 1,5kg, fco proizvodjač
Art 118

betonski podzemni centar 200x200x20 sa krstom, vibra beton, na zalihama, težina 1,8kg, fco proizvodjač

Art 119 betonski podzemni centar 130x130x50 sa krstom, vibra beton, na zalihama, težina 1,5kg, fco proizvodjač
Art 120 plastični podzemni centar sa krstom 150x150x2. Izrada po porudžbini, rok isporuke do 5 dana (moguća dostava poštom), fco proizvodjač
Art 121 plastični podzemni centar sa krstom 100x100x2. Na zalihama, fco proizvodjač (moguća dostava poštom)
Art 122 oznaka za avio snimanje. Plastika 200x200x2 (sa krstom ili krugom u centru, po želji). Izrada po porudžbini, rok isporuke do 10 dana, fco proizvodjač
Art 123 oznaka za avio snimanje, od mediapana ili lesonita 200x200x2 (sa krstom ili krugomu, po želji). Izrada po porudžbini, rok isporuke do 10 dana, fco proizvodjač
Art 124 Marker dvobojni plastika 40x40x3
Art 125 mesingana belega državni premer Ø100 na Ø30x150 Na zalihama, težina 1,7kg, fco proizvodjač
Art 126 aluminijumska belega državni premer Ø100 na Ø30x150 Na zalihama, težina 600 grama, fco proizvodjač
Art 127

sivi liv belega državni premer Ø100 na Ø30x150 Na zalihama, težina 1,5kg, fco proizvodjač

Art 128 mesingana belega državni premer  Srbije Ø100 na Ø30x150 sa kalotom u sredini. Na zalihama, težina 1600grama, fco proizvodjač
Art 129 aluminijumska belega državni premer Srbije Ø100 na Ø30x150 sa kalotom u sredini. Na zalihama, težina 600grama, fco proizvodjač
Art 130

reper vertikalni Ø20x107 izradjen od nerdjajućeg čelika. Izrada po porudžbini, fco proizvodjač

Art 131 reper vertikalni Ø20x107 izradjen od mesinga. Na zalihama, fco proizvodjač
Art 132 reper vertikalni Ø16x150 izradjen od mesinga. Na zalihama, fco proizvodjač
Art 133 reper vertikalni-horizontalni Ø16x30 na Ø14x    izradjen od mesinga. Na zalihama, fco proizvodjač
Art 134 reper demontažni za praćenje sleganja objekata, glava Ø30 na Ø16 dužina 30m. Telo riblja kost Ø16x200x107 izrada od mesinga, po porudžbini, fco proizvodjač
Art 135

reper horizontalni Ø30 na Ø16x30x2 izradjen od mesinga. Na zalihama, fco proizvodjač

Art 136

reper horizontalni Ø30 na Ø16x30x120 izradjen od mesinga. Na zalihama, fco proizvodjač

Art 137 reper horizontalni Ø20x40 glava, telo Ø20x izradjen od nerdjajućeg čelika. Izrada po porudžbini, rok isporuke do 10 dana, fco proizvodjač
Art 138 reper horizontalni sivi liv Ø45x140. Na zalihama, fco proizvodjač
Art 139 reper vertikalni sa zaštitnom kapom kućište od čelika Ø108x200 poklopac od aluminijuma našrafljuje se na kućište reper glava Ø25mm duž 20 od mesinga, telo od čelika Ø20x120. Na zalihama, fco proizvodjač
Art 140 reper vertikalni bez kućišta glava Ø25x20 od mesinga, telo Ø20x120 od čelika. Izrada po porudžbini, rok isporuke 10 dana, fco proizvodjač
Art 141 ploča za prinudno centrisanje sa iglom tri kraka sa žlebom 120 i reperom na donjoj strani Ø25x150. Na zalihama, izradjen od mesinga, reper čelični, fco proizvodjač
Art 142 bolcna polučelična Ø20x250, izradjena od polučelične rebraste armature na vrhu okaljene. Na zalihama, fco proizvodjač
Art 143 bolcna polučelična Ø20x150, izradjena od polučelične rebraste armature na vrhu okaljene. Na zalihama, fco proizvodjač
Art 144 bolcna čelična Ø15x100, izradjena od čelika č 1530 termički obradjena i farbana. Na zalihama, fco proizvodjač
Art 145 bolcna čelična Ø15x60, izradjena od čelika č 1530 termički obradjena i farbana. Na zalihama, fco proizvodjač
Art 146 bolcna čelična Ø10x100, izradjena od čelika č 1530 termički obradjena i farbana. Na zalihama, fco proizvodjač
Art 147 bolcna čelična Ø10x75, izradjena od čelika č 1530 termički obradjena, farbana. Na zalihama, fco proizvodjač
Art 148 bolcna čelična Ø10x75, izradjena od čelika č 1530 termički obradjena, farbana. Na zalihama, fco proizvodjač
Art 149 bolcna čelična medjaš Ø10x100, izradjena od čelika č 1530 termički obradjena, pocinkovana. Na zalihama, fco proizvodjač
Art 150 bolcna čelična medjaš Ø10x75, izradjena od čelika č 1530 termički obradjena, pocinkovana. Na zalihama, fco proizvodjač
Art 151 bolcna čelična medjaš Ø10x55, izradjena od čelika č 1530 termički obradjena, pocinkovana. Na zalihama, fco proizvodjač
Art 152 postolje za permanentnu stanicu, Ø300x30 sa centralnim navojem, izradjena od aluminijuma. Izrada po porudžbini, rok isporuke do 10 dana, fco proizvodjač
Art 153 oznaka za aerodrome, odnosno vazdušne luke od aluminijuma Ø200x20 sa utisnutim oznakama (vrsta oznake da je kupac). Reper od metala a kalota od mesinga. Izrada po porudžbini, rok isporuke do 15 dana, fco proizvodjač
Art 154 kočići drveni 40x40x40, zašiljen. Na zalihama (pakovanje 25 kom.), fco proizvodjač
Art 155

kočići drveni 40x40x25, zašiljen. Na zalihama (pakovanje 25 kom.), fco proizvodjač

Art 156

kočići drveni 30x30x300, zašiljen. Na zalihama (pakovanje 25 kom.), fco proizvodjač

Art 157 ručica za geodetsku pantljiku, aluminijum. Na zalihama , fco proizvodjač (moguća dostava poštom
Art 158 matica, adapter za stativ, aluminijum, osigurač mesing. Na zalihama , fco proizvodjač (moguća dostava poštom)
Art 159 oznaka gasovod (strelica pravo), aluminijum 100x60x10. Izrada po porudžbini, rok isporuke do 10 dana, fco proizvodjač
Art 160 oznaka gasovod (strelica pravo), mesing 100x60x10. Izrada po porudžbini, rok isporuke do 10 dana, fco proizvodjač
Art 161 oznaka gasovod (skretanje desno), aluminijum 100x60x10. Izrada po porudžbini (moguća dostava poštom), rok isporuke do 10 dana, fco proizvodjač
Art 162 oznaka gasovod (skretanje levo), aluminijum 100x60x10. Izrada po porudžbini (moguća dostava poštom), rok isporuke do 10 dana, fco proizvodjač
Art 163 oznaka gasovod (strelica pravo), mesing 100x60x10. Izrada po porudžbini (moguća dostava poštom), rok isporuke do 10 dana, fco proizvodjač
Art 164 oznaka gasovod (raskrsnica), mesing 100x60x10. Izrada po porudžbini (moguća dostava poštom), rok isporuke do 10 dana, fco proizvodjač
Art 165 oznaka gasovod (skretanje desno), mesing 100x60x10. Izrada po porudžbini (moguća dostava poštom), rok isporuke do 10 dana, fco proizvodjač
Art 166 oznaka gasovod (skretanje levo), mesing 100x60x10. Izrada po porudžbini (moguća dostava poštom), rok isporuke do 10 dana, fco proizvodjač
Art 167 oznaka elektro kabla dimenzija 100x70x5 izradjena od aluminijuma. Rok isporuke do 15 dana (moguća dostava poštom),  fco proizvodjač
Art 167/1 oznaka elektro kabla dimenzija 100x70x5 izradjena od aluminijuma. Rok isporuke do 15 dana (moguća dostava poštom),  fco proizvodjač
Art 167/2 oznaka elektro kabla dimenzija 100x70x5 izradjena od aluminijuma. Rok isporuke do 15 dana (moguća dostava poštom),  fco proizvodjač
Art 167/3 oznaka elektro kabla dimenzija 100x70x5 izradjena od aluminijuma. Rok isporuke do 15 dana (moguća dostava poštom),  fco proizvodjač
Art 167/4 oznaka elektro kabla dimenzija 100x70x5 izradjena od aluminijuma. Rok isporuke do 15 dana (moguća dostava poštom),  fco proizvodjač
Art 168 oznaka elektro kabla dimenzija 100x70x5 izradjena od mesinga, iste oznake kao za aluminijum. Rok isporuke do 15 dana (moguća dostava poštom),  fco proizvodjač
Art 168/1 oznaka elektro kabla dimenzija 100x70x5 izradjena od mesinga, iste oznake kao za aluminijum. Rok isporuke do 15 dana (moguća dostava poštom),  fco proizvodjač
Art 168/2 oznaka elektro kabla dimenzija 100x70x5 izradjena od mesinga, iste oznake kao za aluminijum. Rok isporuke do 15 dana (moguća dostava poštom),  fco proizvodjač
Art 168/3 oznaka elektro kabla dimenzija 100x70x5 izradjena od mesinga, iste oznake kao za aluminijum. Rok isporuke do 15 dana (moguća dostava poštom),  fco proizvodjač
Art 168/4 oznaka elektro kabla dimenzija 100x70x5 izradjena od mesinga, iste oznake kao za aluminijum. Rok isporuke do 15 dana (moguća dostava poštom),  fco proizvodjač

 

© Copyright 2004 SZR Međaš Smederevo

webdesign Agencija JSS

optimizovano za 1024x768

 

Vrh strane    Početna    O nama    Specijalna proizvodnja    Kontakt